KVK Metni

KVK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

Değerli Katılımcımız,

TEMEL COMPANY olarak kayıt sırasında edinmiş olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun'da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak isteriz:

TEMEL COMPANY, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük siz değerli katılımcımız tarafından kişisel bilgilerin uygulamada herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı açıkça belirterek sitemizde bulunan şirket posta adresine posta yolu ile ulaşarak, tarafınızca sağlanan bilgilerde değişiklik yapma, iptal etme ve bunlara itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

TEMEL COMPANY'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TEMEL COMPANY'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

TEMEL COMPANY sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece TEMEL COMPANY bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler TEMEL COMPANY bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilecektir.

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler TEMEL COMPANY çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilecektir.

Bilgileriniz resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Kayıt Sözleşmesi ve Politikaları'nı imzalayarak kayıt işlemi sırasında paylaşmış olduğunuz kendinizi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi TEMEL COMPANY'un toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkili olduğunu ve onay verdiğinizi, 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve tarafınıza Formun bir nüshasının teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız.

İş bu kayıt formunu doldurmakla ,müşteri olarak şirket bazında bilgileriniz ve aynı zamanda şirketimizde eğitimimize katılan çalışanlar nezdinde, bu kişilerin gerekli sertifika ilişkilerinde kişisel verilerini ve şirketin tüzel kişilik verilerinin kullanılabileceğini, bunların özel veri sorumlusu tarafından saklandığını ve gerekli hallerde iletişime geçerek bu bilgilerin temin edilebilineceği kabul etmiş buluncaksınız

KVK Metni

Temel Company Ailesi Hızla Büyüyor

Kurumsal Altyapımız, Dinamik Çalışma Tempomuz, İşimize verdiğimiz değer, mesleğinde uzman ekibimiz ve bize güvenen yatırımcılarımız ile hızla büyüyoruz.

0

Mutlu Müşteri

0

Aktif Araç

0

Uzman Ekip

0

Memnun Yatırımcı

Ukrayna'da Kazançlı Yatırım Fırsatını Kaçırmayın

Bizi arayın, size bu kazançlı yatırımın detaylarını ve nasıl katılacağınızı anlatalım.
Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayalım

Bize Ulaşın
Üye Giriş Canlı Destek